วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ประเทศไทยกับรัฐธรรมนูญ

19 สิงหา 50 อย่าลืมไปใช้สิทธิ เพื่อพัฒนาประเทศ ของเราให้ก้าวไกล สิทธิบนพื้นฐานของประชาธิปไตย

2 ความคิดเห็น:

ครูสุริยา กล่าวว่า...

1. ผอ.สุริยา ทับน้อย http://krusuriya.blogspot.com
2. อ.พวงแก้ว กิ่งแก้ว http://kingkaew58.blogspot.com
3. อ.ศรีสมวงษ์ สุคันธรักษ์ http://sukkantharak.blogspot.com
4. อ.นิกุล ใจดี http://nikuljaidee.blogspot.com
5. อ.ประไพ ขาวฉวีรัตนชาติ http://prapai07.blogspot.com
6. อ.รพี โกมลนุสิต http://rapeeko.blogspot.com
7. อ.ประไพ แป้นดวงเนตร http://prapaithairat.blogspot.com
8. อ.ณรงค์ กลิ่นฟุ้ง http://krunarong.blogspot.com
9. อ.รัชนี ตั้งสมบูรณ์ http://ratchanee310102.blogspot.com
10. อ.อังคณา สมพงษ์อินทร์ http://angkana2503.blogspot.com
11. อ.วัลลภา ดอนดี http://krulek.blogspot.com
12. อ.จิรพรรณ เตนันทะโส http://jirapun50.blogspot.com
13. อ.ถนอมทรัพย์ โชติศิริคุณวัฒน์ http://kruuyai.blogspot.com
14. อ.วรรทณา พิมพ์สวัสดิ์ http://pupla.blogspot.com
15. อ.เยาวลักษณ์ บุญฉวีราษฎร์ http://krupum.blogspot.com
16. คุณแสงสุริยา วราห์คำ http://photobyone.blogspot.com

Unknown กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ