วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ประเทศไทยกับรัฐธรรมนูญ

19 สิงหา 50 อย่าลืมไปใช้สิทธิ เพื่อพัฒนาประเทศ ของเราให้ก้าวไกล สิทธิบนพื้นฐานของประชาธิปไตย